Kelio radimas naktį

Average: 4.3 (4 votes)

Kiekvienas miško takelis naktį akyse tampa paprasčiausia krūmų ir medžių pilna "juoduma". Norėdami neišklysti iš takelio akis turime "perkelti į kojas" - pajutus po kojomis minkštas samanas sustojame, nes žengėme jau už takelio ribų. Tuomet kojomis susirandame kietą takelį ir judame toliau.